Что нужно для получения паспорта в 14 лет в 2022 году в МФЦ какие документы | РусЮрЗащита

Что нужно для получения паспорта в 14 лет в 2022 году в МФЦ какие документы

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Что нужно для получения паспорта в 14 лет в 2022 году в МФЦ какие документы». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

 • свідоцтво про народження;
 • оригінали документів, що підтверджують громадянство та посвідчують особу батьків або одного з них, які на момент народження перебували у громадянстві України (для підтвердження факту належності особи до громадянства України); У разі відсутності таких документів або у разі, коли батьки чи один із батьків такої особи на момент її народження були іноземцями або особами без громадянства, або у разі набуття особою громадянства України на території України подається довідка про реєстрацію особи громадянином України;
 • паспорт громадянина України для виїзду за кордон (для осіб, які постійно проживали за кордоном, після повернення їх в установленому порядку на проживання в Україну та для осіб, які набули громадянство України за кордоном);
 • посвідчення про взяття на облік бездомних осіб (для бездомних осіб);
 • довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб);
 • документи, що підтверджують відомості для внесення додаткової змінної інформації до безконтактного електронного носія та у паспорт:

про місце проживання — довідку органу реєстрації встановленого зразка;

про народження дітей — свідоцтва про народження дітей;

про шлюб і розірвання шлюбу — свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, або виданий компетентними органами іноземної держави документ, який згідно з її національним законодавством підтверджує відповідний факт;

про зміну імені — свідоцтво про зміну імені, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, або виданий компетентними органами іноземної держави документ, який згідно з її національним законодавством підтверджує відповідний факт;

 • довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків або повідомлення про відмову від його прийняття (за наявності). УВАГА! Оформлення цієї довідки можна здійснити одночасно з подачею документів на оформлення ID-картки, повідомивши працівника територіального підрозділу ДМС (послуга ID-14).

Видані компетентними органами іноземної держави документи засвідчуються в установленому законодавством порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Такі документи подаються з перекладом на українську мову, засвідченим нотаріально.

Оригінали документів (крім довідки про реєстрацію особи громадянином України та документа, що підтверджує сплату платежу) повертаються особі або її законному представнику/уповноваженій особі після оформлення заяви-анкети.

Видача паспорта громадянина України у формі картки

Строк дії документа, що є результатом отримання послуги

 • особам віком від 14 до 18 років паспорт громадянина України у формі картки видається зі строком дії 4 роки;
 • особам, яким виповнилося 18 років, паспорт громадянина України у формі картки видається зі строком дії 10 років;

Підстави для відмови у наданні послуги

 • Відсутність громадянства України.
 • Стосовно видачі паспорта звернулася особа, яка не досягла 14-річного віку, або представник особи, який не має документа, що підтверджує його повноваження як законного представника;
 • Особа вже отримала паспорт (для осіб, яким до 16.06.2017 виповнилося 16 років — паспорт зразка 1994 року)
 • Особа подала не в повному обсязі документи та інформацію, необхідні для оформлення та видачі паспорта;
 • Дані, отримані з Реєстру, не підтверджують інформації, наданої особою або її законним представником;
 • Особу не встановлено за результатами проведення процедури встановлення особи.

Не пізніше ніж через місяць після досягнення 14 років звернутися до територіального підрозділу Державної міграційної служби України за місцем проживання .

Стаття 197 Кодексу України «Про адміністративні правопорушення»

Проживання без паспорта
Проживання громадян, зобов’язаних мати паспорт, без паспорта або за недійсним паспортом, проживання без реєстрації – тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 до 51 грн.).

Заполнять заявление нужно согласно четким правилам. От руки, ручкой с черной пастой необходимо четко указывать информацию без ошибок, зачеркиваний и неофициальных сокращений:

 1. Почерк должен быть разборчивым. Первые 5 пунктов заполняются согласно свидетельству.
 2. ФИО родителей указывается полностью.
 3. В разделе «Основание для выдачи» указывается «Достижение 14 лет».
 4. Если заполнение какой-либо графы вызывает трудности, необходимо обратиться к сотруднику учреждения, в присутствии которого происходит оформление.

Согласно стандарту предоставления госуслуги, установленным Приказом МВД, за получение документа необходимо заплатить сумму в размере 300 рублей. Если выдается новый паспорт взамен пришедшего в негодность, взимается пошлина размером 1500 рублей. Деньги необходимо заплатить до того, как подавать заявление. После совершения платежа у заявителя должна остаться квитанция, подтверждающая внесение суммы. Если в получении было отказано, то пошлину возвращают частично или полностью.

МФЦ разъясняет: как получить первый паспорт во время летних каникул

Все МФЦ РФ имеют одинаковые сроки, за которые они предоставляют услугу оформления – 16 и 36 дней. Пакет документов одинаковый для всех отделений различных областей, так работа всех центров направлена на предоставление документа одного образца. Региональные отличия МФЦ могут заключаться только в графике работы центров и возможности получениях тех или иных услуг, а в некоторых районах конкретных городов в МФЦ не занимаются выдачей удостоверений личности.

В СПБ заявление можно заполнить в любом из центров во всех 17 районах. Отличаются только часы работы учреждений. Некоторые из них работают до 21, другие – до 17, без перерывов. Нужно учесть, что принести бумаги во все центы в СПБ можно не позже, чем за час до закрытия, иначе их не примут даже по предварительной записи.

В Перми находится 9 МФЦ, включая 4 дополнительные отделения. Сотрудники «Мои документы» занимаются оформлением удостоверением в каждом из них. Центры отличаются только по длительности рабочего дня. Все отделения не работают по воскресеньям.

Подача заявления через Единый портал возможна с помощью сайта Госуслуги, однако, такая услуга может быть ограничена для некоторых регионов. О возможности ее получения можно узнать на самом сайте. Если она доступна, ребенок может самостоятельно заполнить формы и отправить заявление.

В электронном формате подается только заявление, позволяющее прийти в отделение полиции в назначенное время для предоставления документов.

Приказом МВД РФ № 851 утвержден перечень причин, которые могут стать отказом для гражданина, лично обращающегося за получением госуслуги. Такими являются:

 • возраст менее четырнадцати лет;
 • отсутствие гражданства РФ;
 • предоставление неполного пакета документов или фотографий размера, не соответствующему требования пункту 38 Приказа;
 • указание в бланке заявления недостоверных сведений и личных данных;
 • отсутствие квитанции, подтверждающей уплату пошлины;
 • невозможность подтверждения личности обращающегося.

Получение паспорта в 14 лет через МФЦ в 2021 году — какие документы нужны? ?

Именно в этом возрасте гражданин Российской Федерации становится обладателем своего первого паспорта. Заявление на выдачу главного документа россиянина можно подавать хоть на следующий день после Дня рождения.

Сдать бумаги на паспорт заранее не получится — по закону требуется, чтобы заявителю уже исполнилось 14 лет на момент подачи заявления.

Удостоверительный документ, постиранный в стиральной машинке, залитый чаем, пожеванный домашним питомцем, изрисованный детьми и подвергшийся другим похожим «несчастьям» становится недействительным.

Поэтому в течение месяца после порчи «корочки» необходимо подать заявление, чтобы заменить ее.

Неважно, поменялась фамилия в результате замужества, либо человек просто решил взять себе другое имя — ему в любом случае нужно будет получить новый российский паспорт.

От «человеческого фактора» никто не застрахован. Многие граждане Российской Федерации получают паспорта с ошибками в написании ФИО, адреса, других данных. Любая неточность автоматически делает документ, удостоверяющий личность, недействительным.

Даже если вам кажется, что ошибка не серьезная и никто не заметит, лучше сдайте заявление на замену паспорта, чтобы потом не возникло проблем.

Есть три варианта:

 • обратиться в миграционное подразделение МВД;
 • оформить паспорт через «Мои документы» (МФЦ);
 • подать заявку через «Госуслуги».

На 2020 год через сайт Госуслуг не принимают заявления в случае оформления паспорта при достижении 14 лет и при вступлении в гражданство РФ. Таким заявителям нужно обращаться только в МВД или МФЦ.

1️. Непосредственно в ГУВМ МВД России или в территориальное подразделение МВД России по вопросам миграции (по месту жительства, месту пребывания или месту обращения).

2️. Через Многофункциональный центр (МФЦ) в любом городе России. Это самый простой и удобный способ для граждан РФ-ДНР. При подаче документов ребенок обязан присутствовать лично.
👉 Ближайший к ДНР МФЦ находится по адресу: 📬 с. Покровское, пер. Тургеневский, 17б.
👉 График работы: ⏰ Понедельник – Пятница с 9:00 до 18:00; Среда – с 9:00 до 20:00; Суббота – с 9:00 до 13:00.
👉 Приехать можно без предварительной записи.

Да есть. Так, в частности, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, госпошлину за выдачу паспорта гражданина РФ не уплачивают (пп. 17 п. 1 ст. 333.33, пп. 9 п. 3 ст. 333.35 НК РФ; п. 49 Административного регламента).

Так как жители ДНР подают документы на паспорт не по месту жительства, то срок изготовления паспорт составляет – 30 дней. О готовности паспорта придет смс на номер российского оператора связи.

С 16 июля 2021 года в паспорте РФ проставляют только по желанию гражданина следующие отметки:

 • о регистрации и расторжении брака;
 • о детях (гражданах РФ, не достигших 14 лет);
 • о загранпаспортах;
 • о ранее выданных общегражданских паспортах;
 • о группе крови и резус-факторе (как ранее);
 • об ИНН (как ранее).

Отметки о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета, а также о воинской повинности остались обязательными.

Все материалы сайта Министерства внутренних дел Российской Федерации могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации, на серверах сети Интернет или на любых иных носителях без каких-либо ограничений по объему и срокам публикации.

Это разрешение в равной степени распространяется на газеты, журналы, радиостанции, телеканалы, сайты и страницы сети Интернет. Единственным условием перепечатки и ретрансляции является ссылка на первоисточник.

Никакого предварительного согласия на перепечатку со стороны Министерства внутренних дел Российской Федерации не требуется.

Мультифункциональные центры «Мои документы» – это государственные и муниципальные автономные учреждения по оказанию административных сервисов для населения.

С 2007 года деятельность МФЦ нацелена на упрощение процедуры получения тех или иных услуг в государственных органах:

 • Оформление и выдача внутренних и заграничных паспортов;
 • Получение прописки;
 • Регистрация ИП и прочие действия.

Такие центры работают в формате «единого окна»: широкий спектр действий осуществляется через одного инспектора, а гражданин избавляется от необходимости посещать различные инстанции.

Родители (опекуны) ребенка могут оказать помощь и содействие в первичном оформлении удостоверения личности российского гражданина по достижению им 14-летия. В то же время присутствие ответственных взрослых при подаче бумаг не является обязательным. Переступив возрастной рубеж в 14 лет, лицо наделяется правом самостоятельного подписания заявлений на выдачу персональных документов.

Получение паспорта в 14 лет через МФЦ предполагает поэтапный алгоритм действий:

 1. Сбор всех документов, которые входят в обязательный пакет бумаг требуемых для изготовления паспорта;
 2. Обращение в центр предоставления услуг для записи на прием к инспектору. Можно записаться на определенное время в телефонном режиме, а можно взять талон электронной очереди непосредственно по приходу в МФЦ;
 3. Оплата госпошлины в терминале сервисного центра;
 4. Составление заявления по образцу, предложенному сотрудником МФЦ, с приложением в виде пакета документов. Выполнить данные действия следует после того, как на табло высветится порядковый номер заявителя, соответствующий номеру талона электронной очереди;
 5. Верификация документов и выдача инспектором службы расписки о приеме бумаг. По ней можно отслеживать готовность удостоверения личности;
 6. После получения извещения о том, что паспорт готов, заявитель обращается в МФЦ за отпечатанным бланком.

Как получить паспорт РФ в 14 лет детям из ДНР

Сотрудники МФЦ могут отказать заявителю в приеме документов на паспорт в тех случаях, если:

 • Персональная информация о человеке в заявлении отсутствует, либо поданы заведомо ложные данные;
 • Российское подданство заявителя не подтверждено;
 • Пакет бумаг представлен не в полном объеме;
 • Сведения об уплате госпошлины отсутствуют;
 • Личные фотокарточки не соответствуют утвержденному в требованиях формату;
 • Персональные документы ребенка, выданные в другой стране, не переведены на русский язык.

Миграционное законодательство утверждает: любые другие причины не могут служить основанием для отказа в выполнении запроса на получение гражданского паспорта. Если сотрудник центра «Мои документы» все равно отказывает в содействии, заявитель имеет право обратиться с жалобой к руководству МФЦ, а также в органы прокуратуры.

Первичное получение паспорта лицом-подростком в 14 лет может быть осуществлено посредством МФЦ. Обращение в центр «Мои документы» несколько упрощает процедуру оформления бланка: подавать бумаги и получать готовый паспорт здесь можно в удобное для заявителя время.

Оформить бланк, подтверждающий личность, подросток может самостоятельно, без присутствия родителей. Подать заявку на изготовление документа следует в течение месячного срока после достижения 14-летия.

Если рассматривать, где можно оплатить госпошлину за паспорт, то самым простым вариантом будет отделение МФЦ. То есть можно собрать необходимый пакет документов для получения паспорта в 14 лет, прийти в пункт обслуживания граждан и на месте провести платеж.

То есть даже банковскими услугами сейчас пользоваться совсем не обязательно. Во всех отделениях МФЦ есть терминалы, через которые можно оплатить пошлину за любую госуслугу.

Терминалы работают предельно понятно, но если возникнут вопросы по оплате, в зале МФЦ всегда есть консультант, который поможет провести оплату пошлины за нужную вам услугу получения или замен паспорта. Но учтите, что терминалы обслуживаются сторонней организацией, поэтому система возьмет комиссию за проведение платежа.

Госпошлина на паспорт в 14 лет, за его утерю или замену в 20 и 45 лет оплачивается через терминалы наличными, с банковской карты или касанием смартфона. Кроме того, во многих отделениях МФЦ установлены и терминалы Сбербанка, но там оплата ведется только с карт самого Сбера.

Это индивидуальный лицевой счет с уникальным идентификатором – страховым номером. Именно на него работодатель перечисляет обязательные взносы и выплаты, дающие право на пенсию. Он содержит актуальные сведения о существующих накоплениях, о периодах трудовой деятельности, по нему уполномоченный представитель государственных органов может проверить стаж человека.

Коду-идентификатору по новым правилам не нужен физический носитель. Когда есть необходимость, выдается распечатка на листе А4, вот как выглядит СНИЛС для ребенка (и для взрослого гражданина РФ).

Наличие этого документа позволит воспользоваться разными благами.

 • Врачебной помощью как экстренной, так и плановой, в полном объеме.
 • Льготами и социальными программами, предполагающими компенсации, бонусы в дошкольных или общеобразовательных учреждениях.
 • Гарантиями от государства, предоставляющими право на бесплатные путевки в санатории, препараты в аптеках, лечение и тому подобное.

Также он необходим, чтобы встать в очередь в садик или получать другие услуги, причем удаленно, через онлайн-портал. Так что он удобен не только для контролирующих органов, но и для родителей.

Получение внутреннего паспорта

Процедура укладывается в несколько шагов.

 1. Родитель, опекун или другой законный представитель несовершеннолетнего гражданина РФ, пребывающий в стране на легальных основаниях, обращается в ПФ или МФЦ (многофункциональный центр).
 2. Вручную печатными буквами заполняет заявку по форме АДВ-1, указывая актуальные сведения, после чего направляет ходатайство вместе с пакетом обязательных документов.
 3. В течение пяти рабочих дней чиновники организации дают ответ, который обычно положительный (если выполнены все условия и не допущено никаких ошибок при подаче).

В необходимый минимум входят:

 • анкета, составленная от имени самого подростка (а не кого-то из взрослых), заполненная и подписанная им же;
 • ксерокопия внутреннего паспорта РФ (того, на кого будет открыт счет).

Если же гражданин России не достиг 14 лет, его официальный представитель обязан подать свое удостоверение личности, а также свидетельство о рождении человека, которому понадобился индивидуальный номер.

Многие ПФ сегодня принимают ходатайства в электронном виде и даже сами вписывают актуальные данные в форму, что достаточно удобно.

Памятка для тех, кто еще не знает, как получить СНИЛС на ребенка в пенсионном фонде после 14 лет: анкету можно в любой момент скачать с официального сайта ПФР. При ее заполнении указывается:

 • ФИО того, на чье имя создается счет;
 • пол этого лица;
 • полная дата и место рождения;
 • паспортные сведения;
 • прописка (адрес проживания);
 • гражданство;
 • контактный телефон (мобильный).

Слова следует вписывать печатными буквами – чтобы они были максимально разборчивы. Заверить все это необходимо подписью того, кто претендует на открытие счета.

Обычно родители прибегают к помощи онлайн-сервисов. Для этого необходимо, чтобы ходатайствующий (сам тинейджер или уполномоченный им представитель) был зарегистрированным пользователем портала. Далее необходимо выполнить несколько действий.

 • Выбрать в меню «Органы власти».
 • Перейти в этом разделе по ссылке «Пенсионный фонд».
 • Отметить подходящую категорию из списка предоставляемых сервисов и кликнуть на кнопку «Записаться…».
 • Заполнить предложенные пункты.
 • Определиться с подходящей датой передачи документов и нажать на «Подтвердить».

Затем в назначенный день посетить ПФР: получение СНИЛС на ребенка в пенсионном фонде будет проходить четко в указанное в электронной форме время. Чтобы все сработало, необходимо оставить актуальный номер телефона, по которому с вами можно будет связаться.

 • Свидетельство о рождении на русском языке. Можно предоставить дубликат ДНР или нотариально заверенный перевод на русский язык.
 • Документ, удостоверяющий наличие гражданства РФ у ребенка.
 • 2 фото соответствующие требованиям. В случае, если фото, которые вы привезли с собой, не подошли, то перефографироваться можно недалеко от МФЦ в течение 15 минут.
 • Чек на оплату госпошлины, которая составляет 300 рублей. Актуальные реквизиты для оплаты можно взять в МФЦ и там же, в терминале, ее заплатить. Пошлина оплачивается на получателя паспорта (на ребенка).

Согласно пп. 30.5 п. 30 Административного регламента; п. 1 Указа Президента РФ от 13.04.2011 №444 наличие гражданства РФ у ребенка до 14 лет удостоверяется следующими документами:

 • свидетельством о рождении, содержащим сведения о гражданстве РФ родителей ребенка (одного из них). Такую отметку ставят в нотариально заверенной копии свидетельства о рождении на русском языке в Миграционной службе РФ;
 • заграничным паспортом РФ ребенка;
 • паспортом гражданина РФ родителя, в который внесены сведения о ребенке. Запись о ребенке есть на странице «Дети» в паспорте РФ родителя.

Да есть. Так, в частности, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, госпошлину за выдачу паспорта гражданина РФ не уплачивают (пп. 17 п. 1 ст. 333.33, пп. 9 п. 3 ст. 333.35 НК РФ; п. 49 Административного регламента).

Какой срок изготовления паспорта?

Так как жители ДНР подают документы на паспорт не по месту жительства, то срок изготовления паспорт составляет – 30 дней. О готовности паспорта придет смс на номер российского оператора связи.

Готовый паспорт можно получить в подразделении МВД России по вопросам миграции (где подавали документы) либо в МФЦ, если обращение было подано через МФЦ. Выдадут паспорт только лично ребенку.

Хотим обратить внимание, что после подачи документов на паспорт, российские пограничники пропустят ребенка домой в ДНР только при наличии загранпаспорта РФ

Категории получателей

Получить паспорт Украины в 14 лет можно в течение 1 месяца со дня представления бумаг в ГМС. Такие сроки устанавливает государство, поэтому, при самостоятельном решении вопроса повлиять на них Вы никак не сможете. Однако благодаря профессиональной работе юристов «Альт-Брайер» этот срок составит около 10 рабочих дней, что в 3 раза скорее.

Такое сотрудничество выгодно для людей, которым:

 • Срочно необходимо получить паспортный документ;
 • В тягость найти время и силы для подготовки документов, ожидания в очереди, а также ожидания самого документа;
 • Трудно разобраться с нюансами процедуры, поэтому гораздо легче предоставить все юристам «Альт-Брайер», а самим в это время заниматься личными вопросами.

Поскольку стоимость услуг по оформлению паспорта Украины в 14 лет может изменяться в зависимости от многих факторов, у вас есть возможность предварительно связаться с нашими юристами, заполнив краткую форму ниже, и определить для себя финансовую сторону вопроса.

Получение паспорта Украины в 14 лет
Узнать цену

  Главные сложности, с которыми сталкиваются молодые граждане, желающие получить паспорт Украины в 16 лет, связаны именно с подачей документов, поскольку часто требуют представление дополнительных бумаг, вследствие чего заявители приходят в замешательство и оттягивают срок получения удостоверения. В конце концов «непонятки» перерастают в штраф.

  Чтобы точно получить паспорт в 14 лет следует заранее собрать все нужные бумаги. Их список регламентирован существующим законодательством России.

  Кроме заполненного заявления по форме № 1П, бланк которого Вы можете скачать ниже по ссылке и заполнить дома (это можно сделать как в письменном, так и машинном виде), соискатель должен иметь на руках:

  • две фотографии паспортного формата;
  • оригинал свидетельства о рождении;
  • квитанцию об успешной уплате государственной пошлины за оказание услуги;
  • документ, подтверждающий гражданство человека (как правило, в его качестве выступает соответствующая отметка на свидетельстве о рождении).

  Согласно статье 333.33 Налогового кодекса РФ фиксированный размер суммы госпошлины составляет 300 рублей. Для проведения платежа можно воспользоваться терминалами, установленными прямо в МФЦ или же обратиться в кассу банка. Сайт «Юридическая Скорая» рекомендует Вам сформировать перед оплатой квитанцию на портале ГУ.

  Основания для оказания услуги, основания для отказа

  Фотографию нужно сделать заранее, чтобы сразу загрузить ее в заявку. Для этого необязательно ходить в фотосалон. Сделать фотографию на паспорт можно и дома смартфоном: автоспуск и конструкция из книг или родственник вам в помощь. Выбирайте для съемки место с хорошим освещением, в качестве белого фона сойдут простынь, ватман или плотные обои. Можете отретушировать фотографию в фоторедакторе, если умеете, но не увлекайтесь. Ретушь запрещена, это фото не для Инстаграма.

  После того как отправите заявку, откройте онлайн-фоторедактор, например Id Photo, и вставьте шесть одинаковых фотографий рядом. Сохраните этот файл, идите в ближайший салон печати и попросите сделать одно фото 10 × 15: я заплатил за него всего 10 Р. Оно подходит для паспорта! Вы только что сэкономили еще около 300 Р.

  Итак, в первый день я отправил заявку, через два дня она прошла проверку, после чего я оплатил госпошлину и стал ждать, когда придет приглашение для получения паспорта. Настройте все виды уведомлений в личном кабинете на госуслугах, чтобы не пропустить приглашение, потому что вас ждут именно в указанные три дня. В приглашении вам напомнят, что с собой нужно взять оригиналы документов, которые вы указали в заявке, и старый паспорт.

  Я не знал, что все строго регламентировано, и подумал: раз документ готов, можно прийти за ним в любой приемный день после обозначенной даты. Но нет, получить паспорт можно только в указанные дни. Это помогает сократить время ожидания, так как никого лишнего в очереди нет.

  С помощью канцелярского клея я подклеил страницу в паспорте, чтобы повреждение не бросалось в глаза и она пережила хотя бы пару-тройку перелистываний. Я взял все необходимое и отправился в здание МВД, где выдают паспорта.

  На входе крепкие ребята меня обыскали, записали данные паспорта и указали на кабинет. Там милая девушка за пять минут проверила все документы и спросила, почему я меняю паспорт из-за изменения внешности, а не потому, что документ пришел в негодность. Я ответил, что потрепанность меня не смущает, а во внешности сомневаются окружающие. И все. Несколько подписей — и через пять минут я вышел на улицу с новым документом.

  Российской Федерации Российской Федерации наРоссийской Федерации.Российской Федерации наРоссийской Федерации Российской Федерации наРоссийской Федерации Российской Федерации вРоссийской Федерации неРоссийской Федерации взаменпаспорт гражданина РФпаспорт гражданина РФпаспорта гражданина РФличность гражданина Российскойизменении гражданином ву гражданина определенногодел Российской Федерациигражданина Российской Федерациитерритории Российской Федерации.гражданина Российской Федерациитерритории Российской Федерациигражданина Российской Федерациикодекса Российской Федерациигражданина Российской Федерациикодекса Российской Федерациигражданина Российской Федерациифедерациироссийскогоинформациюличностьчислегражданствасоответствующеголибоорганамипунктсведениястоснованиягражданпошлинаустановленномданныхадминистративныетерриториизаконногоиспользованияоригиналпорталаединойпорядкеперсональныхудостоверяющийсотрудникрассмотрениерешениерегламентамуниципальныхжалобафедеральнымиприложениезавереннаяпохищениядолжностныетипобработкиадминистративному

  Чтобы получить общегражданский паспорт впервые, требуется предоставить пакет необходимых документов. Список того, что нужно подготовить:

  • Заявка на получение паспорта. Оформлять его нужно на специальном бланке формы № 1П. Заполнить заявление обязан получатель паспорта, а не родители.
  • Свидетельство о рождении. Копию можно получить в ЗАГСе по месту рождения.
  • Фотографии на паспорт. Количество – 2 штуки, размер 3х4.
  • Сведения о регистрации. Можно принести выписку из домовой книги, справку о составе семьи или документ от миграционной службы.
  • Бумага, подтверждающая гражданство РФ. Отметка ставится в свидетельстве о рождении. Если ее нет, получите справку в миграционной службе.
  • Квиток об оплате госпошлины. Можно принести оплаченную квитанцию или указать реквизиты, с которых производилась оплата.

  Заранее подготовьте фотокарточку. При съемке следуйте следующим правилам:

  • Смотрите строго вперед. Плечи развернуты, выражение лица – нейтральное.
  • Снимайте фото на белом фоне. Если у вас нет белой материи, сделайте карточку на любом нейтральном оттенке. Вы сможете заменить фон в программе.
  • Лицо должно занимать не менее 80 процентов всего пространства снимка.
  • Запрещены головные уборы и солнцезащитные очки.

  После того как вы сделаете снимок, перетащите файл из папки в окно редактора.

  Документы, удостоверяющие наличие гражданства Российской Федерации

  Правила выдачи первого паспорта в 14 лет несколько отличаются от замены устаревшего или утерянного документа.

  • Подросток должен обратиться с подачей заявления лично. Родители не имеют право получать документ даже по доверенности, если ребенок дееспособен.
  • Все нужные бумаги требуется предоставить в течение 30 суток со дня рождения.
  • Собирать документы лучше начать заранее, но подавать – строго после того, как подростку исполнится 14 лет. Сдавать бумаги раньше даже на пару дней нельзя.
  • Если паспорт выдается в первый раз, при получении необходимо подтвердить российское гражданство. Этот касается и родившихся на территории РФ.

  Обязательно ли подавать документы точно в течение месяца? Да, нужно строго придерживаться этого промежутка. Если вы пропустили сроки и хотите знать, что будет, если вовремя не получить паспорт в 14 лет, готовьтесь к штрафу за просрочку. Размер колеблется от 2 до 5 тысяч рублей в зависимости от региона проживания.

  Сроки изготовления зависят от того, прописаны ли вы на территории отделения, в который подавались документы. При обращении в МФЦ по месту жительства паспорт будет готов в течение 10 дней.

  Если бумаги подавались без наличия регистрации, оформление может отнять от 1 до 2 месяцев. В любом случае податель имеет право попросить временную справку, удостоверяющую его статус гражданина РФ.

  С открытием онлайн-сервиса «Госуслуги» появилась возможность оформить заявку в электронном виде. Порядок действий в этом случае таков:

  • Пройдите регистрацию на интернет-портале «Госуслуги».
  • Откройте «Личный кабинет», затем «Электронные услуги». В открывшемся меню найдите раздел «Федеральные услуги» и кликните по нему.
  • Выберите пункт «Выдача или замена внутреннего паспорта гражданина РФ».
  • Укажите основание для выдачи. В данном случае это получение по достижении четырнадцатилетнего возраста либо выдача паспорта впервые.
  • Укажите личную информацию.
  • Загрузите фотокарточку в формате JPG, разрешением не менее 600 DPI.
  • Нажмите «Подать заявление».

  Следует внимательно проверить паспорт сразу после получения на соответствие данных. Если произошла неточность, придерживайтесь следующих правил:

  • Подавать заявку на замену нужно в течение месяца.
  • Подготовьте перечень тех же документов, что для получения.
  • Укажите неточности в п.9 поданного заявления. Если причин для замен несколько, их можно прописать в п.18.
  • Сдайте испорченный паспорт в УФМС.
  • Платить госпошлину второй раз не нужно.

  Теперь вы знаете, как получить паспорт 14 лет и какие последствия ожидают за просрочку. Не стоит откладывать это дело на потом — сбор документов отнимает много времени, а неправильная подача бумаг станет причиной задержки. Поэтому стоит воспользоваться инструментами для ускорения этого процесса. Приложение Фото на документы поможет понять, как сделать правильную фотокарточку на паспорт, и облегчит оформление бумаг. Скачайте программу и экономьте время, быстро создавая фотоснимки для любого типа документов.


  Похожие записи:

  Добавить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *